Crew Fouta- Grey & White

  • Grey & White Striped Fouta
  • Measures 40" x 80"
  • 100% Cotton with pom pom fringe

 


Next Previous